Beitsafdeling in de kijker

Deprest verhuisde begin dit jaar naar hun nieuwe pand in Temse op de vroegere boelwerf. Deze nieuwbouw en verhuis ging tevens gepaard met een hele reeks investeringen in zware machines: een grote plasmatafel, een zware rolbank en een laskraan. Naast zulke grote investeringen blijven de andere wijzigingen of investeringen uiteraard in de schaduw. In dit nieuwsberichtje willen we één van de andere investeringen even belichten, namelijk onze beitsinstallatie.

Hiervoor trokken we een aparte hal op met een afmeting van 20 bij 12 meter, net zoals de rest van het atelier uitgerust met de nodige rolbruggen. Zij omvat een volledige sproeibeitsinstallatie, inclusief speciale ondergrond, ondergrondse spoeltanks en opvang voor het spoelweter.

Hoofdfoto in bijlage een drukloos vat opgehangen aan de takels in het beitslokaal. De andere foto's in bijlage geven nog wat sfeerbeelden.

Peter Depraetere

13 november 2013