Deprest in de pers

Artikel in bijlage verscheen in Metallerie in juni 2014.

Het betreft een artikel dat de investeringen van de voorbije jaren alsook de sterke focus op het kwalitatief hoogstaand werk beklemtoont.

Veel leesplezier

Peter Depraetere

Downloads

12 november 2014