Deprest verlengt iso certificaat + certifiëring 3834-2 tot eind 2018

Deprest is sinds 1995 iso gecertifieerd. Deze verlenging lag dus in de lijn van de logica.

Om drukvaten te mogen maken en deze onder een CE label op de Europese markt te brengen, dient men voldoende gecertifieerd te zijn en dus zowel over een iso 9001:2008 als een bijkomende lascertifiëring 3834 te beschikken.

Daarom wordt Deprest zeer regelmatig gecontroleerd door een erkend controleorganisme (een zogenaamde nobo of notified body), in ons geval Lloyds.

Peter Depraetere

 

05 oktober 2015