Wij maken drukvaten en apparaten voor zeer diverse sectoren: vaak is dit de algemene of de chemische industrie, maar ook persluchtvaten voor de scheepvaart e.d. Een sector waar wij regelmatig voor werken en die naast het klassieke druktechnische bijkomende eisen stelt naar o.m. hygiëne is de farmaceutische sector.

Naast de klassieke kennis die een drukvaten- en apparatenbouwer moet hebben, enerzijds theoretisch-technisch naar berekeningen, inzicht in processen en technieken, anderzijds ook praktisch naar lastechnieken toe dienen vaten en apparaten voor de farmaceutische sector eveneens te voldoen aan hygiënische vereisten, waardoor slijp- en poliertechnieken en het halen van lage Ra waardes zeer belangrijk wordt.

04 juli 2011