Funderingswerken gestart op de Zaat

Op de bouwwerf op de Zaat in Temse zijn de bouwwerkzaamheden ondertussen volop gestart. Het terrein werd al genivelleerd en er werd reeds gestart met de funderingswerken.

De funderingswerken nemen enkele weken in beslag, dus binnen enkele weken kan met de opbouw van het gebouw begonnen worden.

Peter Depraetere

20 april 2012