Hydrotest in de kijker

Hydrotest of waterdrukproef: dit is een keuring om de lekdichtheid van verbindingen te controleren. Deze wordt altijd door ons uitgevoerd, al dan niet in aanwezigheid van NoBo (=Notified Body). Deprest kan intern tot 130 bar aftesten.

Peter Depraetere

29 december 2021