Deprest heeft enkele maanden geleden een nieuw softwarepakket aangekocht voor diverse drukberekeningen volgens de gekende codes. Het oude pakket voldeed nog wel altijd - maar was nog een dos toepassing en was dus wat achterhaald. Met het nieuwe pakket kunnen we berekeningen maken volgens volgende codes: * ASME VIII div 1 * AD 2000 Merkblätter * EN 13445 Daarnaast kunnen met het nieuwe pakket eveneens nozzel load berekeningen gemaakt worden (WRC)

Berekeningen kunnen gemaakt worden voor vessels, columns, reactors en schoorstenen en houden tevens rekening met windbelasting, aardbevingen en locale krachten.

14 juni 2011