Prettige feestdagen

Het eindejaar is een tijd om even terug te blikken en nieuwe plannen te maken.

2018 is voor Deprest een zeer zwaar jaar geweest. Er zijn veel inspanningen gevraagd van onze mensen, we hebben een aantal grote en dringende projecten moeten tussen nemen. O.m. klanten die met een shut down zaten en anders in de problemen zouden gerakten. Met een zeer goed team met zeer veel technische know how, zijn we erin geslaagd om onze projecten tot een goed einde te brengen. Wij danken onze mensen die stuk voor stuk vakmannen zijn en die elke dag opnieuw het beste proberen te realiseren voor onze klanten. Dank voor jullie enthousiasme en inzet.

Verder uiteraard ook dank aan onze klanten; het was opnieuw prettig samenwerken en dank voor de complimenten die we kregen voor soms zeer moeilijk realiseerbare projecten.

En tot slot ook dank aan onze leveranciers en (zakelijke) partners - ook jullie inzet en samenwerking weten wij te apprecïeren.

Laat ons 2019 op eenzelfde elan verder gaan. Wij hebben alvast opnieuw enkele mooie investeringsprojecten op stapel staan, die ons nog ruimere en betere mogelijkheden zullen geven en hebben eveneens al een aantal mooie projecten in portefeuille.

Verder wens ik iedereen prettige eindejaarsfeesten toe, uiteraard een goede gezondheid.

Peter Depraetere

21 december 2018