Foto in bijlage beteft een drukvat dat we recentelijk maakten, waarbij de vereisten qua inwendige afwerking zeer hoog waren en waarbij de binnenzijde van het vatje electropolished diende te zijn.

Over het algemeen zijn de vereisten voor drukvaten qua afwerking niet zo hoog. Deprest vervaardigt heel wat vaten waarbij het drukvat uiteraard technisch in orde moet zijn, maar waarbij de gevraagde afwerking 'industrieel' is. Geen specifieke vereiste dus, en voor inox ketels gebeitst en gepassiveerd.  

Maar voor de farmaceutische nijverheid en een aantal andere toepassingen, worden er naast het druktechnische ook specifieke vereisten qua afwerking en ruwheidswaarden opgelegd; ook deze wensen kan Deprest tegemoetkomen.

Uiteraard is het wel zo dat de prijs verhoogt des te lager de verwachte ruwheidswaarde. Een ruwheidswaarde lager dan 0.8µm is vaak voldoende voor dit soort toepassingen, maar indien nodig kan Deprest lager.

Het electropolishen op zich is een nabehandeling die de ruwheidswaarde - mits een juiste voorbereiding van het materiaal - nog lichtjes verlaagt. Deprest werkt hiervoor samen met een vaste partner.

Peter Depraetere

23 oktober 2012