De federale overheid geeft op haar website een beperkt overzicht van verplichtingen en reglementeringen omtrent drukvaten, apparaten en drukapparatuur, hierbij link in bijlage.

De informatie dekt slechts een aantal basisvereisten en geeft geen overzicht van de verschillende codes en de complexe materie die de fabricage van drukvaten is; de omschijving verwijst dan ook naar 'veiligheid van drukvaten in eenvoudige vorm'.

Ze maakt een onderscheid tussen drukapparatuur en drukvaten en is consulteerbaar in de 3 landstalen en in het engels.

Peter Depraetere

03 mei 2013