Wie drukvaten, reactoren en apparaten wil maken van een hoog niveau, heeft in eerste instantie nood aan een zeer goed berekeningspakket voor drukvaten. Werkhuizen Deprest werkt met een dergelijk hoogstaand en toch gebruiksvriendelijk softwarepakket. Mits ingave van de juiste parameters, worden niet alleen plaatdiktes van mantel en bodems bepaald, maar worden ook andere elementen zoals nozzle loads berekend.

Aan het berekenen van deze nozzel loads werd in het verleden niet altijd even veel aandacht besteed, mogelijk omdat berekeningspakketten niet zo performant waren om deze relatief eenvoudig te berekenen. Het correct uitrekenen van drukvaten is zo al vrij complex, laat staan dat je voor een drukvat met een hele reeks aftakkingen ook nog alle nozzel loads moesten berekend worden. Niet dat het niet gebeurde, maar toch niet altijd zo systematisch en secuur als het nu gebeurt.

Maar drukvaten berekenen houdt uiteraard meer in dan het aankopen van een juist softwarepakket. Een goed berekeningspakket is noodzakelijk, zonder red je het niet. Maar dan nog moet je voldoende kennis van zaken hebben om de juiste gegevens in te geven, om een aantal alternatieven te bekijken (wordt er met dubbelingsplaten gewerkt, dan kunnen de wanddiktes misschien wat dunner genomen worden of net niet) en de gegevens naderhand correct te interpreteren, want het gegenereerde rapport omvat 10-tallen bladzijden, vaak een 70 à 80.

Naast de klassieke berekeningen als wanddiktes en nozzel loads worden er regelmatig ook andere berekeningen gevraagd, zoals de eindige elementen analyse. Ook deze berekeningen kunnen wij aanbieden.

Peter Depraetere

07 januari 2013