Stereo lassen

Bad-in-bad, stereo lassen of simultaan lassen is een techniek die op Deprest regelmatig wordt toegepast. Het is een techniek waarbij - het woord zegt het zelf - 2 lassers tegelijkertijd aan beide zijden van een plaat of buis lassen om op die manier een perfecte doorlas te krijgen. De moeilijkheid daarbij is dat de lassers aan iedentiek dezelfde snelheid moeten lassen en dus perfect op elkaar moeten ingesteld zijn.

Om een doorlas te bekomen wordt er vaak met backinggas gewerkt. Bij kleine stukken of buizen is het vrij eenvoudig om de binnenzijde van de buis vol gas te steken, maar voor grotere diameters zoals ketels is dat uiteraard niet meer zo evident. Dan moet er gewerkt worden met een soort tegenplaten of strips die een kamer vormen, waar het gas kan opgestoken worden.

 

Het bad-in-bad lassen is daarvoor een goed alternatief.

Peter Depraetere

 

20 januari 2015