Stereo lassen

Foto in bijlage toont 2 lassers in actie die bad in bad aan het lassen zijn, ook wel stereo lassen of simultaan lassen genaamd. Het is een lasproces dat gebruikt wordt bij grotere diameters om een perfecte doorlas te verkrijgen zonder het steken van backing gas.

Stereo lassen is uiteraard niet gemakkelijk aangezien de 2 lassers perfect op elkaar afgestemd moeten zijn.

Peter Depraetere

22 februari 2017