Tank volgens Vlarem

Foto in bijlage toont een tank die wij hebben ontworpen conform de Vlarem reglementering. Wij hebben reeds diverse tanks volgens Vlarem normen gemaakt.

Peter Depraetere

02 december 2013