Drukvaten en apparaten worden vaak in de meest uiteenlopende materiaalkwaliteiten vervaardigd. U vindt de meest courante kwaliteiten waarmee wij werken op onze website terug. Wat het er niet gemakkelijker op maakt, is dat de diverse kwaliteiten, toch zeker de inoxkwaliteiten op verschillende manieren worden aangeduid, hetzij via het werkstofnummer volgens de EN of volgens AISI/ASTM, of zelfs volgens andere normen of commerciële benamingen.

Wat inox betreft is er een goede website van Euro Inox waar werkstofnummers en hun corresponderende AISI benaming gemakkelijk terug te vinden zijn. Zie onderstaande link.

03 juni 2011