Peter Depraetere nam in het voorjaar deel aan een handelsmissie naar Dubai en Abu Dhabi georganiseerd door het FIT. Artikel in bijlage een artikel die hieromtrent verschenen is in de pers. 

Peter Depraetere

16 oktober 2013