Als drukvatenproducent is Deprest zeer strikt onderhevig aan reglementeringen en normen. Aangezien het over drukvaten gaat, is dat uiteraard maar goed ook.

Los daarvan kunnen verschillende normen, reglementeringen of codes van toepassing zijn op 1 vat. Een drukvat kan bijvoorbeeld vervaardigd worden volgens Asme, maar tevens voldoen aan Vlarem II; het ene sluit het andere niet uit.