De reglementering is complex en vereist de nodige kennis van zaken.  Met info op diverse websites loop je niet ver; drukvaten zijn specialistenwerk. De berekeningen dienen uitgevoerd te worden door mensen met kennis van zaken; de praktische uitvoering moet onder toezicht gebeuren van interne en externe kwaliteitscontroles.

 

Belangrijk is dat de grens waarop een vat een drukvat wordt 0.5 bar wordt. De klant bepaalt de druk, temperatuur en het medium en volgens welke norm er gewerkt dient te worden; Deprest bepaalt of er gewerkt moet worden volgens categorie I, categorie II, categorie III of categorie IV, en maakt alle berekeningen. Uw project is bij ons in goede handen.

Terwijl de PED de algemene reglementering betreft, wordt deze in de praktijk meestal vertaald in specifieke drukcodes zoals Asme, AD, EN13445, ...

 

PED Pressure Equipment Directive

Onder de Richtlijn Druksystemen - de zogenaamde PED reglementering waarbij PED staat voor 'Pressure Equipment Directive' - vallen alle onder druk staande insluitsystemen zoals vaten en pijpleidingen inclusief aansluitstukken en bevestigingen voor flenzen e.d.

Onder insluitsystemen worden onder andere verstaan LPG installaties, (stoom) ketels en persluchtsystemen waar de overdruk meer dan 0,5 bar is. Deze richtlijn heeft met name gevolgen voor (leveranciers aan) de voedingsverwerkende-, de chemische- en procesindustrie. 

Te denken valt aan:

  • Drukapparatuur zoals drukvaten, leidingen, veiligheidsappendages en elementen die bevestigd zijn aan drukapparatuur zoals flenzen, koppelingen, hijsogen e.d..
  • Drukvaten met een of meerdere ruimten.
  • Installatieleidingen en onderdelen van leidingenstelsels zoals slangen, fittingen, buizen, expansieverbindingen, pijpen e.d..
  • Veiligheidsappendages zoals veiligheidskleppen, breekplaat beveiligingen, knikstaven, CSPRS (gestuurde afblazende systemen), druk- , temperatuur- en niveau schakelaars en SRMCR's (meet-, controle- en regelvoorzieningen).
  • Onder druk staande appendages.
  • Samenstellingen van verschillende drukapparaten die een fabrikant integreert tot een functioneel geheel.

Met de CE markering (vermeld op elke naamplaat) attesteren we dat elk drukvat conform is met bovenstaande Europese regelgeving op gebied van drukvaten.

Wil je meer weten? Klik dan hier.

Sinds 19/7/2016 is de nieuwe richtlijn PED 2014/68/EU van kracht, ter vervanging van de oude richtlijn PED 97/23/EU.