Uitbreiding augustus Uitbreiding Deprest Nieuwe atelier Deprest in opbouw Nieuw gebouw Deprest Uitbreiding atelier Deprest Deprest breidt uit Deprest funderingen

We willen jullie hier op de hoogte houden van de evolutie van de uitbreiding/nieuwbouw atelier 2016/2017

Historiek

Eind januari 2017: de uitbreiding wordt officieel in gebruik genomen en wordt gevierd met een 'open-atelier' dag voor de klanten. Enkel de buitenafwerking (verharding, tuinaanleg) dient nog verder afgewerkt te worden.

Oktober 2016 -Januari 2017: verdere afwerking van het gebouw, interne verhuis, extra machines worden in gebruik genomen o.m. zware profielwals, een extra rolbank

Oktober 2016: Nieuwe beitshal wordt in gebruik genomen

September 2016: Plasma Keyhole lasinstallatie geïnstalleerd

Augustus 2016: Gebouw winddicht en betonvloer gegoten, gebouw reeds gedeeltelijk in gebruik genomen

Juni 2016: Betonvloer, koepels, poorten en deuren. Eind juni zal het gebouw winddicht zijn

Mei 2016: Start werken dak en zijbeplating

April 2016: Een deel van de nieuw aangekochte rolbruggen die zullen doorlopen van het bestaande gedeelte naar het nieuwe gedeelte worden geplaatst. De betonnen palen worden gezet

Maart 2016: Start funderingswerken

Januari 2016: Ontwerp nieuwbouw wordt goedgekeurd

December 2015: Er wordt beslist om het atelier uit te breiden met 1680 m2. Eerste ontwerp wordt gemaakt, het beitslokaal moet sneuvelen want zal verplaatst worden naar de achterzijde van het gebouw.

De uitbreiding 2016/2017 heeft volgende kenmerken:

  • 1680 m2 extra atelierruimte
  • Hoogte: 18.3 meter – 15 meter onder de haak, gebouw geschikt voor vertikale opbouw
  • Opening grootste poort bedraagt 9x9 meter, dus dit is theoretisch de limiet van het grootste vat dat Deprest ooit zal kunnen bouwen
  • Er komt, naast de bestaande testzone in huidig atelier een extra versterkte zone voor aftesten van tanks in vertikale toestand met een grondvlak van 10x10 meter
  • Volledig uitgerust met rolbruggen. De nieuwbouw zal beschikken over 26 takels en de zwaarste rolbrug zal 64 ton kunnen nemen