Deprest in de pers (4) - De Vlaamse Ondernemer

Link in bijlage refereert naar een artikel dat verscheen over Deprest naar aanleiding van de recente investeringen.

Deprest verhuisde in het voorjaar van 2013 naar een nieuwbouw en investeerde meteen in een plasmabrander, een zware rolbank en een laskraan.

Peter Depraetere

28 augustus 2013