Diverse keuringen

Op Deprest dienen we vaak diverse keuringen uit te voeren. Deze kunnen gedeeltelijk intern gebeuren, soms dienen deze uitgevoerd te worden hetzij in het bijzijn van een nobo (notified body) of door een nobo.

Als we hier over keuringen spreken, beperken we ons op dit moment tot de klassieke keuringen van afgewerkte producten. Het betreft hier dus NDO (Niet-destructief Onderzoek) of NDT (NON Destructive Testing). Daartegenover staat het destructief onderzoek; het spreekt voor zich dat we op een ketel of apparaat dat klaar is geen destructief onderzoek gaan uitvoeren. Destructief onderzoek wordt meer gebruikt tijdens de testen in het kader van de goedkeuring voor lasprocedures.

 

 

Een niet volledig overzicht van een aantal niet destructieve testen, in willekeurige volgorde:

- PMI (Positive Material Identification) is een test die de chemische samenstelling van materiaal bepaalt. Het wordt uitgevoerd mbv een relatief klein maar duur toestel, vergelijk het met een haardroger. Na de test krijg je dus de chemische analyse van een materiaal. Behoudens klant anders specifieert, kan dat intern gebeuren. Deprest beschikt zelf niet over een toestel, maar kan wel één gebruiken via haar connecties.

- VT (visueel onderzoek): dit is eigenlijk de klassieke visuele inspectie die intern gebeurt. Dit is eigenlijk gewoon een zeer grondig nazicht van de lassingen door een (meestal intern) opgeleid persoon. Dit is eigenlijk de norm, alle lassingen zouden standaard steeds visueel gecontroleerd moeten worden.

- MT (magnetisch onderzoek), dit gebeurt altijd door een NoBo

- US (ultrasoon onderzoek), dit gebeurt eveneens door NoBo

- TOFD (Time Of Flight Diffraction). Dit is een relatief nieuwe techniek, voor dikwandige stalen vaten (butt welds), ter vervanging van RX (is eigenlijk ook met 2 tasers die stralingen doorsturen en ook opnemen, maw de interpretatie kan achteraf gebeuren)

- PT (penetrant Test, ook wel Dye Check genoemd): dit is de klassieke rood,wit test die oppervlakte scheuren aan het licht brengt. De spuitbussen met de verklikvloeistof zijn gemakkelijk verkrijgbaar op de markt. Deze test wordt vaak intern uitgevoerd, maar het kan zijn dat de klant eist dat de beoordelaar een hiervoor specifiek certificaat heeft; af en toe eist de klant dat een Nobo dit uitvoert

- RX (Röntgen onderzoek): dit zijn de zogenaamde foto’s; dit gebeurt altijd door een NoBo

- Hydrotest of waterdrukproef: deze wordt altijd door ons uitgevoerd, al dan niet in aanwezigheid van NoBo

- Eddy Current test: dit is eigenlijk een test om de doorslag te testen dmv vonken; dit wordt meer toegepast voor vb scheuren in een liner te testen

Dit zijn de meest klassieke keuringen. Los daarvan heb je uiteraard eveneens:

- Design keuring: is een keuring die vooraf gaat aan de productie van onderdelen zoals apparaten en ketels: als er bv een drukvat besteld wordt, wordt dit intern berekend en ontworpen. Na dit ontwerp worden de tekeningen en berekeningen gecontroleerd door een NoBo gecontroleerd worden alvorens deze in productie te steken.

- Eindafname : NoBo die het vat zal bekijken, materiaalcertificaten checken, naamplaat verifiëren, waterdrukproef bijwonen, …

Foto in bijlage: penetrant test in uitvoering

 

Peter Depraetere

 

03 december 2014