Lasposten in de kijker

Bij de fabricatie van drukvaten speelt het lastechnische een belangrijke rol. De laskolom die elders op de website al uitgebreid aan bod komt, doet uiteraard een groot deel van het werk, voornamelijk de grotere rondnaden en langsnaden, maar daarnaast blijft er uiteraard nog veel manueel laswerk. Speciale onderdelen, mangaten, aftakkingen enz dienen in de regel nog steeds manueel gelast te worden.

UIteraad dient dit allemaal te gebeuren onder het toezicht van een voltijdse lasingenieur(IWE = International Welding Engineer), bijgestaan door een deeltijdse lasingenieur en een atelierchef die tevens voldoende geschoold is om bepaalde aspecten van het lasgebeuren te beoordelen (niveau IWT = International Welding Technologist). Bepalen en voorbereiden van PQR'ren, aanmaken van WPS'sen, voorbereiden, opstellen en nakijken van dossiers, bepaalde keuringen in het atelier... er komt veel bij kijken.

 

Uiteraard dient Deprest voor dit lastechnisch aspect voldoende lasposten te hebben; foto in bijlage geeft een deel van onze lasposten weer, uiteraard o.m. 2 STT lasposten, een hele boel TIG, MIG/MAG en electrodelasposten alsook manipulatoren.

Peter Depraetere

20 juni 2014