Materiaalprijzen stabiliseren

Sinds hun dieptepunt in 2016, zijn de materiaalprijzen maand na maand licht gestegen, dit ten gevolge van een goeddraaiende economie.

Aan deze prijsstijgingen lijkt er nu een einde te zijn gekomen en lijken de prijzen toch wat te stabiliseren.

Om een goed zicht te hebben op prijsevoluties op lange termijn of als referentie voor langlopende contracten, kan je de prijzentabellen van Agoria consulteren. Zoals de tabellen aantonen zitten de prijzen historisch gezien zeker nog niet op hun maximum, maar wel op een hoogtepunt als je enkel de laatste 2 jaar in aanmerking neemt.

 Voor inox prijzen geeft de evolutie van de nikkel eveneens een goede indicatie van wat de prijzen zullen doen, consulteerbaar hier.

Peter Depraetere

08 september 2018