De PED reglementering met betrekking van drukvaten is geldig vanaf vaten en apparatuur vanaf 0.5 bar. Regematig zie ik in de praktijk dat eindklanten deze 0.5 bar aanpasssen aan de reglementering in plaats van vice versa. Over het algemeen niet door de grotere (haven)bedrijven, deze nemen de PED reglementering echt wel ernstig, maar wel een aantal kleinere organisaties. 

Wij krijgen dan dossiers van tanks, dubbelwandige ketels of recipiënten, waar er een bepaalde druk op blijkt te zitten en waar deze eenzijdig bijgesteld wordt op het moment dat blijkt dat de constructie daardoor heel wat duurder wordt.

De reglementering bestaat en is wel degelijk nuttig en noodzakelijk. Drukvaten zijn drukvaten, en houden altijd een risico in. Als klanten dan na de extra informatie eenzijdig de druk bijstelt, is dit voor Deprest een zeer moeilijke situatie. Wij kunnen niet onder deze regelmentering onderuit, hoewel ik mij geen illusies maak en besef dat in deze gevallen een andere constructeur wordt aangesproken en waarbij waarschijnlijk met geen woord gerept wordt over deze druk.

Peter Depraetere

07 december 2012