Penetrant test (PT) in de kijker

PT staat voor Penetrant Test. Deze test wordt ook wel Dye Check genoemd. Het is een vorm van niet-destructief onderzoek.

Het gaat om de klassieke rood-wit test die oppervlaktescheuren aan het licht brengt. De spuitbussen met de verklikvloeistof zijn gemakkelijk verkrijgbaar op de markt. Deze test wordt vaak intern uitgevoerd, Deprest is gecertificeerd om de PT-testing intern te mogen uitvoeren en heeft hiervoor een opgeleide International Welding Specialist(IWS) met level II in dienst. Af en toe eist de klant echter dat een Nobo (notified body) dit uitvoert.

Wenst u meer informatie over de diverse keuringen die we in house of in samenspraak met een Nobo kunnen uitvoeren, klik dan hier.

 

Peter Depraetere

 

 

23 april 2018