Plaatwals in de kijker

Deprest heeft een plaatwals ter beschikking die tot 40 mm dik kan centeren en dit over een lengte van 3000 mm.

Met dergelijke rolbank dient er uiteraard voldoende plaats te zijn voor en achter de machine om grote platen te centeren. Wij centeren regelmatig platen van 12 meter lang, waarbij er een gedeelte voorgecenterd wordt, om vervolgens aan de laatste 2 à 3 meter een 2e plaat te lassen en zo verder te centeren. 

Deprest centert tot een diameter van 5500 mm - hier dient als ingangsmateriaal een plaat met een totale lengte van 17,3 meter voorzien te worden, dus heb je die plaats en ruimte wel nodig.

Ook het centeren van conische stukken behoort tot de mogelijkheden - Deprest centert naast stukken voor haar eigen productie ook platen voor derden.

Interesse om Deprest centerwerk in onderaanneming te laten uitvoeren? Stuur een mail naar info@deprest.be of naar peter.depraetere@deprest.be

Uiteraard hebben we nog andere rolbanken ter beschikking, lees meer.

Peter Depraetere

08 september 2014