Prettige feestdagen

Het eindejaar is een tijd om even terug te blikken en nieuwe plannen te maken.

2020 is voor Deprest - ondanks corona -  een druk jaar geweest. Laat ons hopen dat we voor 2021 op hetzelfde elan verder kunnen werken. De eerstvolgende maanden dienen zich alvast met heel wat werk aan.

Eerst en vooral zou ik ons team willen bedanken van de inspanningen van het voorbije jaar. Blijven doorwerken in coronatijden is niet altijd makkelijk geweest. Het is fijn dat jullie elke dag jullie uiterste best doen om voor onze klanten de hoogste kwaliteit te leveren. Dank voor jullie enthousiasme en inzet, het is fijn om met jullie samen te werken.

Verder wil ik uiteraard onze klanten bedanken. Wij proberen jullie de hoogste kwaliteit te geven en het is fijn dat dat beloond wordt met jullie vertrouwen; het opnieuw prettig samenwerken en dank voor de complimenten die regelmatig mochten ontvangen.

En tot slot ook dank aan onze leveranciers en (zakelijke) partners - ook jullie inzet en samenwerking weten wij te apprecïeren.

Ik zou iedereen hierbij het beste willen toewensen voor 2021. Ik wens julllie een goede gezondheid en draag verder zorg voor elkaar en laat ons hopen dat we vlug terug naar een normale situatie kunnen gaan.

Peter Depraetere

31 december 2020