De prijzen van de materialen zijn de laatste 2 jaar uitzonderlijk stabiel gebleven. Een indicatie geven over prijsevoluties van metalen is zeer moeilijk. Zeker inox en hoogwaardige alloys durven sterk in prijs te schommelen. Elke maand gingen de prijzen licht op of neer, maar ze bleven altijd rond hetzelfde niveau schommelen. De recente weken lijkt het er echter op dat we in een dalende markt zitten. Afwachten of dit lager prijsniveau zich op een langere tijd zal behouden of dat de prijzen weer vlug zullen stijgen.

Sowieso zitten we historisch gezien (als we vergelijken met de laatste 10 à 15 jaar) eerder op lagere prijzen.

Peter Depraetere

09 juli 2013