De prijzen voor inox en staalplaten zijn de laatste maanden relatief stabiel geweest. De prijzen voor staalplaten zijn historisch gezien altijd vrij stabiel; de prijzen van inox kunnen soms behoorlijk schommelen, maar de laatste maanden zijn deze zeer stabiel geweest. Meer dan een zeer lichte stijging in het begin van het jaar gevolgd door een zeer lichte daling hebben we dit jaar nog niet kunnen vaststellen.

Het is zeer moeilijk om materiaalprijzen te voorspellen, maar ook naar de volgende maanden toe is de verwachting dat de prijzen relatief stabiel zouden blijven. Uiteraard spelen naast vraag en aanbod ook internationale koersverhoudingen tussen Euro en Dollar een rol; mogelijk zou een negatieve ontwikkeling van de euro ten opzichte van de dollar wel wat roet in het eten kunnen gooien.

Peter Depraetere

01 augustus 2012