Project in de kijker: electropolished vatje

Een klein projectje dat we recent maakten: een 5 liter electopolished, drukloos vaatje met een perfecte afwerking.

Normaliter is dit soort werk eerder voorbehouden aan ons zusterbedrijf Alinco, maar gezien de vereiste keuringen moesten deze toch door ons gemaakt worden.

Het type projecten dat Alinco en Deprest realiseren is over het algemeen duidelijk gescheiden; er is eigenlijk weinig overlapping. Hieronder een beknopt overzicht - algemeen genomen:

- Alinco: toeleveringswerk lasersnijwerk dunne platen (tot en met 15 mm dikte) - Deprest toelevering plasmawerk dikkere materialen (vanaf 20 mm dikte
- Alinco: constructies en meubilair uit fijn plaatwerk. Lassers zijn gewend om plaatdiktes vanaf 0.8 mm tot 5 mm frequent te lassen; dikker gebeurt ook wel, maar minder. Deprest last bijna nooit dunner dan 4 à 5 mm dikte
- Alinco: plaatwerk zonder keuringen - Deprest: alle mogelijke jobs waar er keuringen en keuringsdossiers aan te pas komen. Alinco heeft weliswaar gecertifieerde lassers.
- Alinco: hoppers en drukloze vaten zonder keuring of beperkt in omvang - Deprest: drukvaten en grotere drukloze vaten
- Alinco: maakt geen berekeningen van plaatdiktes, nozzle loads of eindige elementen analyse, Deprest wel.
- Alinco over het algemeen fijnere afwerking dan Deprest

Het vatje op foto in bijlage had logischerwijze door Alinco gemaakt geweest, maar gezien de vereiste keuringen, heeft Deprest de offerte gemaakt en het vatje gemaakt.

27 november 2013