Er worden de volgende weken/maanden sterk stijgende inox prijzen verwacht !!!

De inoxprijzen staan al sinds de jaarwisseling licht onder druk; er waren reeds weken signalen dat de prijzen wat zouden stijgen, maar dan is het nog steeds de vraag hoeveel de prijzen zullen stijgen.

Welnu, gezien de recentelijke prijsstijgingen van de nikkel index, dewelke u overigens kunt volgen op http://www.lme.com/en-gb/metals/non-ferrous/nickel/, en de steeds sterker wordende dollarkoers, verwachten we dat deze inoxprijzen in de volgende weken/maanden zelfs substantieel zullen stijgen. 

Als u nog inox projecten heeft, is het dus de moment om dringend te bestellen !

Peter Depraetere

11 mei 2014