Transferketels Electropolished drukvat Project voor farmacie Drukvat voor farmacie

Drukvaten, ketels en reactoren worden hier volgens eenzelfde manier vervaardigd, maar naast de klassieke druktechnische vereisten stellen deze sectoren vaak bijkomende eisen naar o.m. hygiëne en dus afwerking en Ra waarden.

Naast reactoren, klassieke drukvaten maakt Deprest ook platenfilters voor de pharmaceutische industrie, alsook herstellingen van bestaande.

Fijne afwerking en ruwheidswaarde

De farmaceutische nijverheid alsook de fijnchemie vereisen vaak een zeer fijne afwerking en een zeer glad oppervlak; vaak wordt er daarom een maximum Ra waarde opgelegd. Een Ra waarde is een aanduiding voor een ruwheidswaarde en is de gemiddelde afwijking van het oppervlakteprofiel ten opzichte van een referentielijn over een bepaalde (gestandaardiseerde) meetlengte. Andere aanduidingen van ruwheid zijn Rz, Ry, maar deze worden in de praktijk nauwelijks gebruikt. De ruwheidswaarde wordt uitgedrukt in µm (micron). Vaak opgelegde grenzen voor het fijnere werk zijn een Ra < 0.8µm.

Deprest kan ruwheidwaarden kleiner dan 0.8µm of zelfs 0.4µm halen. Des te lager de gewenste Ra waarde, des te fijner de afwerking (maar des te meer werk en dus te duur).

De Ra waarde wordt nagemeten door een Ra meter waarbij er een mogelijkheid is om een geijkt meetrapport te verkrijgen.