Filters: Afbeelding 1 Filters: Afbeelding 2

Vaak zijn filters kleine drukvaten en dienen deze eveneens volgens de drukreglementering ontworpen te worden.