Drukvat ASME en Vlarem

Tanks volgens Vlarem II

Deprest kan tevens drukvaten maken conform de Vlarem II reglementering, de Vlaamse milieureglementering voor de opvang van gevaarlijke stoffen.  Voorbeelden vindt u hier en hier.

Tanks of drukvaten kunnen dus conform verschillende normen of codes tegelijkertijd vervaardigd worden; volgens één van de drukcodes en bijkomend aan de Vlarem II reglementering.

Downloads